• Lone Dalsgaard

Et ord fra Lone

Jeg er ved Din Lokale Bedemand hvor jeg er ansat de seneste 6 år.


Jeg er tidligere uddannet som Kontorassistent og senere Social og sundhedshjælper hvor jeg en del år har kørt i hjemmeplejen samt på plejehjem. Gennem jobbet i hjemmeplejen følte jeg, det helt rigtigt at påbegynde job ved Din Lokale Bedemand hvor min menneskelige følelse, empati og det at drage omsorg for både den afdøde og de efterladte føltes mere rigtigt.

Jeg har gennem de senere år i begravelsesforretningen opnået et stort kendskab til planlæggelse og koordinering af både begravelser / bisættelser fra kirke, kapel samt borgerlige ceremonier. For mig er det yderst vigtigt at de efterladte føler sig tryg i hele planlægningen.


Jeg lægger stor vægt på, de pårørende, altid kan kontakte mig personligt, både op til bisættelsen / begravelsen og naturligvis efterfølgende med bl.a. aftale om urnenedsættelse samt de afsluttende papirer der skal afklares vedr. ansøgning om begravelseshjælp samt spørgsmål omkring skifteretsbehandlingen.


Jeg er ved Din Lokale Bedemand idet forretningen varetager mange begravelser og bisættelser både lokalt og i yderområder.


 

Lone Dalsgaard | Bedemandsassistent

Din lokale bedemand

bedemandstruerlone@gmail.com

30152444

99 views0 comments

Recent Posts

See All